2011-09-23

Externa nyheter

Debatt: Mer förnybar el för klimatets skull

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, skriver i en slutreplik i GP debatt: Våra unika förutsättningar måste tillvaratas. En utbyggd vindkraft i Sverige kan snabbt ersätta kolkraft i Europa och bidra till nödvändiga utsläppsminskningar.

I en replik (GP Debatt 8/9) menar Sievert Göthlin att utbyggnaden av vindkraft är onödig, eftersom svensk elproduktion är fossilfri och vårt elbehov inte ökar. Det är ett för snävt synsätt.

Läs hela