2011-12-21

Externa nyheter

Debatt: Mer vindkraft en förnuftig strategi

Charlotte Bergqvist och Göran Dalén, WPD Offshore, replik på Sivert Göthlin i Norrbottens Kuriren.

För att ha jobbat inom svensk elproduktion har Sivert Göthlin en mycket pessimistisk syn på elmarknadens utveckling och på framtida möjligheter för svensk elproduktion. Dessvärre är argumentationen också rent vilseledande i många avseenden. Sveriges elkonsumenter drar i dag stor nytta av de enorma satsningar på kraftproduktion som svenska staten genomförde under andra halvan av 1900-talet. Tack vare dessa satsningar har vi i dag tillgång till billig el.

Läs hela