2017-12-11

Externa nyheter

Debatt: Miljöbalken bromsar hållbarhetsarbetet

DEBATT. Miljö, ekonomi och människa bör beaktas som jämbördiga faktorer i allt beslutsfattande och i alla aktiviteter – det är det som är ett hållbart samhälle. Därför bör miljöbalken ersättas med en hållbarhetsbalk, anser Maud Olofsson, Nyamko Sabuni, Niklas Nordström, Per-Erik Lindvall och Göran Bäckblom.

Läs mer här