2013-04-08

Externa nyheter

Debatt: Miljöpolitik ger många gröna jobb

Håkan Ericsson, skriver ledare i Helagotland.se.

Utifrån många internationella exempel är det rimligt att hävda att ambitiös miljöpolitik kan ge konkurrensfördelar och därmed jobb. Inte minst därför att miljökraven driver innovationer och bidrar till att övervinna marknadshinder för ny teknik.

Läs hela