2012-08-17

Externa nyheter

Debatt: Miljöprövning ska bli enklare

Lena Ek, miljöminister, skriver på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Miljöprövningen vid till exempel vägbyggen måste bli mer förutsägbar. Samtidigt ska inte miljöskyddet försvagas. Därför föreslår regeringen i dag en ny utformning av reglerna i miljöbalken. Förändringarna lägger grunden för en effektivare och snabbare miljötillståndsprocess.

Läs hela