2012-02-13

Externa nyheter

Debatt: Miljötillstånd ska handläggas snabbare

Miljöminister Lena Ek skriver på debatt i Dagens Samhälle:

Det är dags att förbättra delar av miljölagstiftningen. Därför genomför jag en översyn för att se hur handläggningstiderna för miljötillstånd kan snabbas upp.

Läs hela