2012-05-04

Externa nyheter

Debatt: Missuppfattningar om vindkraft och vattenkraft

Lennart Söder replikerar i Secons Opinion:

Under rubriken ”Lennart Söder har inte förstått vindkraften kostnader och krav” skriver Claes-Erik Simonsbacka och Jonny Fagerström en artikel publicerad på Second Opinion den 30 April 2012. De påstår, utan någon som helst analys att ”Lennart Söder och KTH sprider förenklade och ovetenskapliga uppgifter”. Detta får självfallet stå för dem själva.

Läs hela