2012-04-17

Externa nyheter

Debatt: Moderaterna struntar i Norrland

Jonas Sjöstedt, partiordförande och Ulla Andersson, vice ordförande, och riksdagsledamot Gävleborg, båda (V), skriver på debatt Gävle Dagblad:

Med en starkare vänster och en ny regering kan vi få en politik som gynnar även norra Sverige. Vänsterpartiet har arbetat med att ta fram en politik för landsbygden inklusive norra Sverige. Vi vill föra en konkret politik som gör det möjligt att vända den trend av försämrad service och minskande befolkning som dominerar i norra Sverige.

Läs hela