2014-03-19

Externa nyheter

Debatt: Nej till motioner om olika typer av militär verksamhet (FöU9)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 som rör olika typer av militär verksamhet med mera. Motionerna tar bland annat upp frågor om Försvarsmaktens grundorganisation, materielfrågor, övningsverksamhet, vindkraft och försvarsindustrifrågor.

Läs hela