2011-12-20

Externa nyheter

Debatt: Nettodebitering är ett sätt att öka klimatengagemanget

It- och energiminister Anna-Karin Hatt (C), skriver i Miljöaktuellt:

Energipolitiken är en nyckel i regeringens klimatarbete. Att ställa om energisystemet är en av de viktigaste beståndsdelarna i den energiöverenskommelsen som Allianspartierna slöt 2009.

Läs hela