2018-10-01

Externa nyheter

Debatt: Nettonollutsläpp i EU 2050

Den senaste tiden har Svenskt Näringsliv fått kritik för organisationens sätt att arbeta med miljöfrågan. Näringslivet i Sverige är redan en positiv och pådrivande kraft i klimatarbetet. Det ska vi fortsätta att vara, skriver Caroline af Ugglas och Maria Sunér Fleming på Svenskt Näringsliv.

Svenska företag ligger i frontlinjen i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten.

Det gör att svenska företag har stora möjligheter att bidra till klimatarbetet både här hemma och långt utanför Sveriges gränser. Export av klimatsmarta produkter och tjänster skapar en ökad global klimatnytta. En av de viktigaste förutsättningarna för att öka det redan ambitiösa klimatarbetet är ett generellt gott näringslivsklimat, såväl i Sverige som i EU. Detta ger också en dubbel vinst – duktiga svenska företag bidrar till minskade klimatutsläpp långt utanför Sveriges gränser, samtidigt som det gagnar svensk ekonomi och välfärd.

Näringslivet i Sverige är redan en positiv och pådrivande kraft i klimatarbetet. Det ska vi fortsätta att vara. Det är därför olyckligt att det den senaste tiden uppstått missförstånd kring Svenskt Näringslivs linje i klimatarbetet.

Läs hela debattartikeln här.