2012-12-05

Externa nyheter

Debatt: Nu krävs en ny ekonomisk logik

Vi behöver en ny typ av ekonomi, som bryter mönstret med en ständigt ökande energi- och materialomsättning. Parallellt med valutakrisen befinner vi oss just nu i en global kris där den gängse ekonomiska modellen uppvisar allt allvarligare brister, skriver Anders Wijkman och Johan Rockström i Svensk Dagbladet.

Läs hela