2012-03-16

Externa nyheter

Debatt: Ny kärnkraft dyrare än vindkraft

Göran Bryntse, teknologie doktor, replikerar i Dalarnas tidning:

Som ett stort tivoli!. Kjell Lingeblad försöker återigen (14/3) att vilseleda masar och kullor om kärnkraftens förträfflighet. Enligt en aktuell studie av Michigan Public Service Committee i USA kostar ny vindkraft där cirka 40 öre/kWh medan det aktuella kärnkraftsprojektet i Vogtl, Georgia, kostar, osubventionerat, cirka 1 kr/kWh.

Läs hela