2011-12-16

Externa nyheter

Debatt: Ny vindteknik ger billgare el

Lars Karlsson, vindkraftprojektör i Överlida, skriver på debattsida i Borås Tidning:

Problematiken är att allt fler kommuner införhöjdrestriktioner i samband med framtagandet av sina vindbruksplaner. I och med dessa höjdbegränsningar (150 meter) hindras också teknikutvecklingen och möjligheten att utvinna mer energi. En höjdbegränsning på 150 meter kan fungera i till exempel en kustkommun med slättlandskap och bra vindresurser, men inte i skog i inlandet.

Läs hela