2013-09-03

Externa nyheter

Debatt: Nya bullerregler skapar onödigt krångel

Pia Pehrosn, advokat och partner, Sara Sjöholm, jur kand, båda är verksamma vid Foyen advokatfirmas mark- och miljörättsavdelning, skriver på Brännpunkt i SvD.

Anders Lillienau, regeringens utredare avseende nya bullerregler i syfte att underlätta bostadsbyggandet hävdar på Brännpunkt 30/8 att bullerreglerna nu blir enklare. Förslaget går ut på en samordning mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. Om bostäder en gång godkänts i planeringen enligt plan- och bygglagen ska man som boende inte kunna använda miljöbalkens regler för att klaga och få till ytterligare bullerdämpande åtgärder i omgivningen. Nya bostäder ska samtidigt kunna förenas med verksamhet vid infrastrukturanläggningar, industrier och hamnar.

Läs hela