2014-01-23

Externa nyheter

Debatt: Nya havsplaner skapar stor osäkerhet för vindkraften

Regeringens arbete med nya havsplaner för Östersjön har stora brister ur ett rättsligt perspektiv eftersom de inte går att överklaga. När många aktörer inom vindkraftsbranschen har det ekonomiskt tufft borde ny lagstiftning vara betydligt mer genomtänkt än den som regeringen nu lagt fram, skriver advokaten Pia Pehrson med flera.

Läs hela