2011-10-11

Externa nyheter

Debatt: Nya reaktorer kräver ett stabilt politiskt stöd

Lars G Nordström, styrelseordförande och Øystein Løseth, vd och koncernchef, båda hos Vattenfall AB, skriver på DN debatt: Vattenfall öppnar för ny kärnkraft. Vi är inte nöjda med hur vi klarat uppgraderingarna av existerande kärnkraftreaktorer. Förseningarna har inte varit acceptabla. För att utfasningen av våra reaktorer inte ska äventyra balansen på den nordiska elmarknaden, har vi nu inlett ett intensifierat analysarbete för att klargöra villkoren för nya kärnkraftreaktorer i Sverige. Stabila politiska förutsättningar och lokalt stöd är viktigt vid så stora och långsiktiga investeringar, skriver Vattenfalls ledning.

Läs hela