2014-10-16

Externa nyheter

Debatt: Obalans hotar elmarknaden

Det är viktigt att direktiven till Energikommissionen bättre återspeglar de faktiska utmaningarna. Nu gör regeringspartierna sitt bästa att ytterligare öka obalansen mellan vinter och sommar genom att föreslå utökat stöd till solkraft, skriver Per Kågeson.

Läs hela