2013-05-06

Externa nyheter

Debatt: Offensiv klimatpolitik det enda rätta

Det finns inga möjligheter att luta sig tillbaka och därmed tro att vi klarat våra miljömål och minska vår klimatpåverkan. Däremot ska vi naturligtvis glädja oss åt att utsläppen av växthusgaser minskade med 5 procent mellan år 2011 och 2012. Värdet är nu 58,3 miljoner ton och uttrycks i koldioxidekvivalenter. Det är den lägsta noteringen för Sverige sedan basåret 1990.

Läs hela