2012-02-17

Externa nyheter

Debatt: Omdömeslös sifferexercis

På debatt i Västerviks tidning skriver Jan-Olov Bernhard:

När påtagliga argument tryter finns väl ingen annan utväg än att försöka med lite statistik. Så tycks Nils Ronquist ha resonerat när han skrev insändaren om vindkraftverkens ekonomi den 2 februari.

Läs hela