2012-08-28

Externa nyheter

Debatt: Oseriöst vindkraftsmotstånd

Rikard Warlenius, Humanekolog, Lunds universitet, skriver på debatt i Piteå Tidning.

 Svensk Landskapsskydd är tyvärr en ovärdig och oseriös representant för de som känner sig drabbade av vindkraftsutbyggnaden. Föreningen leds av personer som drivs av en helt annan dagordning än omsorg om landsbygdsbornas oro för vindkraften. Tydligast är det i fallet Jonny Fagerström, som förutom att vara talesman för Svenskt Landskapsskydd är en känd klimatförnekare som ihärdigt förnekar det bevisade sambandet mellan höjd temperatur och utsläpp av växthusgaser.

Läs hela