2013-05-02

Externa nyheter

Debatt: Politik för arbete och spridd tillväxt

Differentieringen bör bli mer uttalad, med högst arbetsgivaravgift i områden med låg arbetslöshet och hög tillväxt och sedan successivt fallande ner mot noll i stödområden, skriver Anders Andersson på nwt.se.

Läs hela