2015-11-16

Externa nyheter

Debatt: Politikerna underskattar möjligheten nå klimatmål

Fem viktiga klimat- och energipolitiska mål har uppnåtts och överträffats i mycket snabbare takt än förväntat. Politikers pessimistiska syn på möjligheterna kan förklara varför regeringar inte vågar höja sina klimatambitioner. Därför bör målen revideras oftare, skriver Svante Axelsson i DN Debatt.

Läs hela