2014-04-07

Externa nyheter

Debatt: Professorer – Missuppfattningar om ”Baskraft”

Man kan tycka vad man vill om olika kraftslags ekonomi och miljöpåverkan, men krav på ”baskraft” är inte korrekt, skriver professorerna Ola Carlson och Lennart Söder samt ordförande för Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, Matthias Rapp.

Läs hela