2012-03-19

Externa nyheter

Debatt: Program för grön omställning

Joel Hamberg (V), ledamot i Miljöutskottet och Jens Holm (V), Klimatpolitisk talesperson, skriver på debatt i Eskilstuna Kuriren:

Klimatutsläppen ökar både globalt och i Sverige. Bara under 2010 ökade de svenska utsläppen av växthusgaser med elva procent vilket minskar våra chanser att klara de klimatmål vi ska nå 2020. Regeringen uppträder mycket passivt på miljöområdet. Sverige kan dock bli ett föregångsland inom klimatpolitiken redan 2020 men då behövs nya klimatmål och en samordning inom politiken.

Läs hela

Läs hela