2014-02-04

Externa nyheter

Debatt: Regeringen måste kräva att EU höjer klimatmålen

Det är både obegripligt och beklagligt att ett mål för energieffektivisering helt har slopats i EUs nya klimat- och energimål. Prognoser pekar på två miljoner nya jobb bara i byggsektorn vid en tydlig satsning på renoveringar. Allianspartierna måste kräva högre ambitioner, skriver en lång rad företrädare genom 100 % förnybart.

Läs hela