2011-12-20

Externa nyheter

Debatt: Regeringen saknar initiativ i klimatpolitiken

Åsa Romson, Miljöpartiets språkrör skriver på Brännpunkt i DN:

Sveriges utsläpp ökar kraftigt. När riksdagen idag röstar om budgeten för nästa år, saknas helt åtgärder hos regeringspartierna för att vända kurvan nedåt. Vårt gröna alternativ har en rad effektiva förslag.

Läs hela