2014-03-13

Externa nyheter

Debatt: Regeringen sjösätter ny havspolitik

Torsdag 13 mars tar regeringen ett samlat grepp om den svenska havs- och vattenpolitiken, och där kommer kommuner och regioner spela en nyckelroll. Fiske, vattenbruk, yrkessjöfart, naturvård, energiproduktion och materialutvinning är exempel på områden som berörs. Med propositionen säkrar vi en långsiktigt hållbar utveckling och ett bättre resursutnyttjande av havsområdena, skriver miljöminister Lena Ek och statssekreterare Anders Flanking (C).

 Läs hela