2012-01-16

Externa nyheter

Debatt: Regeringens energipolitik riskerar Sveriges konkurrenskraft

Lars Johansson, näringspolitisk talesperson (S) skriver på DN debatt:

Vårt besked är solklart: vi socialdemokrater vill successivt fasa ut kärnkraften för att långsiktigt ersätta den med förnybara energislag som aktivt bidrar till energiomställningen och som ger förutsättningar för nya jobb i hela landet. Genom en kraftig utbyggnad av biokraftvärme och vindkraft vill vi höja målet till minst 30 TWh ny förnybar el till 2020 och minst 55TWh till 2030. När det gäller kärnkraftsavvecklingen bör den ske på ett sätt som inte äventyrar den svenska industrins konkurrenskraft eller jobben. Därför är vi heller inte beredda att i nuläget sätta ett slutdatum för när den sista reaktorn bör stängas ned. Slutligen måste elmarknaden fungera väl för att säkerställa bortfallet av kapacitet i en omfattning som är rimlig.

Läs hela