2013-01-16

Externa nyheter

Debatt: Riksintressen hotar inte kommunernas självstyre

Att ett område pekas ut som ett riksintresse för vindbruk påverkar inte på något sätt det tillsynsansvar som länsstyrelserna har kring det kommunala planmonopolet, eller det kommunala självstyret, replikerar Mattias Eriksson, avdelningschef hos  Energimyndigheten.

Läs hela