2012-04-27

Externa nyheter

Debatt: Så förvrängs undersökningar för att blåsa upp stödet för kärnkraften

Magnus Westerstrand, skriver på Newsmill blogg:

Opinionsläget för nya kärnkraftsreaktorer är inte bättre än på länge, även om delar av Sveriges basindustri påstår det. Delar av Sveriges basindustri har i dagarna gått ut genom SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet) och i samarbete med United Minds gjort en opinionsundersökning om svenskars attityder kring kärnkraften. SKGS hävdar bland annat att man frågat “ska en eller flera av dagens reaktorer bytas ut, eller ska de gamla reaktorerna tas ur drift utan att ersättas med nya?”. Men som det framgår i rapporten från United Minds så har man i själva verket frågat ifall “det bör vara tillåtet att ersätta”, alltså inte ifall man bör ersätta de gamla kärnkraftsreaktorerna. Det är trots allt lättare att tillåta än att anse att något är bra. Det påminner lite om uttrycket “så kan man ju också göra, men det är inte rätt”.

Läs hela