2012-05-21

Externa nyheter

Debatt: Så kan de gröna näringarna skapa ökad sysselsättning

Helena Jonsson, Förbundsordförande LRF; Nils-Olov Lindfors, Regionordförande LRF Norrbotten skriver på NSD debatt:

Skuldkrisen har lett till att svensk ekonomi bromsat in samtidigt som arbetslösheten ökar. Ska Sverige och Norrbotten stå starkt framöver krävs att vi tillvaratar landsbygdens möjligheter. De gröna näringarna, med bas i jord, skog och trädgård, är centrala för att möta de globala utmaningar som livsmedelsförsörjning och energiomställning innebär.

Läs hela