2012-06-25

Externa nyheter

Debatt: Så skapas grön sysselsättning

Helena Jonsson, förbundsordförande Lantbrukarnas riksförbund LRF, Marianne Andersson, regionordförande LRF Skåne, skriver på ledarsida i Hälsingborgs Dagblad.

Ska Sverige och Skåne stå starkt framöver krävs att vi tillvaratar landsbygdens möjligheter, skriver företrädare för Lantbrukarnas riksförbund LRF.

Läs hela