2021-03-05

Externa nyheter

DEBATT: Säkra tillgången på fossilfri el

De senaste veckorna har debatten om Sveriges elförsörjning återigen aktualiserats. Effektbristen har redan tidigare varit ett hinder för nyetableringar i södra delen av landet och de senaste veckorna har höga elpriser tvingat industrier att reducera ner sin verksamhet. Samtidigt har vi norr om Dalälven varit relativt skonade från dessa problem.

Läs insändaren på DT