2012-08-16

Externa nyheter

Debatt: Satsningar på landsbygden får hela landet att leva

I Piteå Tidning skriver Jonas Sjöstedt (V) med flera på debattsidan.

Det ska vara möjligt att leva, bo och arbeta i hela Sverige. I dag ökar skillnaden mellan olika regioner i Sverige. I de flesta kommunerna minskar befolkningen. Många människor ser ingen framtid i den ort de har växt upp i. Den politiska utvecklingen har missgynnat glesbygden. Privatiseringar och nedskärningar drabbar de mindre orterna när de privata välfärdsföretagen försöker vinstmaximera och etablera sig där ”det finns en marknad”.

Läs hela