2012-08-23

Externa nyheter

Debatt: Satsningar på landsbygden får hela landet att leva

Jörgen Blom, distriktsordförande(V) Jämtlands län och Lena Olsson, riksdagsledamot (V), skriver på debatt i Östersunds Posten.

I dag ökar skillnaderna mellan olika regioner i Sverige. I de flesta kommunerna minskar befolkningen. Många människor ser ingen framtid i den ort de har växt upp i. Den politiska utvecklingen har missgynnat glesbygden. De stora näringspolitiska satsningarna görs i dag i storstäderna. Det är feltänkt eftersom stora delar av landets tillväxtmotorer finns utanför storstadsregionerna.

Läs hela