2012-11-13

Externa nyheter

Debatt: Sätt inte krokben för el från vind

Bengt Sander, replikear på debatt i Ny Teknik.

Sluta elda för kråkorna med biogas. Förnybar elproduktion som vindkraft passar däremot mycket väl in i framtida alltmer elektrifierade fordonsflottor. Artikelförfattarna förordar satsning på fossilfria fordonsbränslen och vill istället sätta krokben för elproduktion med vindkraft, man anser att ”det räcker nu”. Jag ska här försöka ge en bild där slutsatsen är den motsatta.

Läs hela