2016-01-08

Externa nyheter

Debatt: Sätt upp svenskt mål för förnybar energi

Världens länder enades i Paris om ett historiskt klimatavtal. Förhandlingarna underlättades av de senaste årens kraftiga utbyggnad av förnybar elproduktion. I Dalarna har exempelvis vindenergin tiodubblats mellan 2010 och 2014, från 57 till 606 miljoner kilowattimmar. Om Sveriges unika förutsättningar för förnybar energi ska fortsätta att tillvaratas måste Energikommissionen snarast föreslå ett ambitiöst mål för 2030.

Läs hela