2015-10-28

Externa nyheter

Debatt: Se utanför gränsen

Linköping ska klimatkompensera med vindkraft. Det är rätt, men stanna inte vid landets gränser, skriver Mattias Goldmann, tankesmedjan Fores. Linköping ska vara koldioxidneutralt 2025. Det är ett imponerande mål, dessutom med en ambitiös plan på hur det ska gå till. Satsningar som denna gör regeringens och riksdagens mål möjliga att nå, med fokus på en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030 och inga nettoutsläpp år 2050.

Läs hela