2011-10-27

Externa nyheter

Debatt: Siffrorna för vindkraft stämmer inte

Oskar Englund ,civilingenjör och industriell ekolog, skribent på ekologistas och Lorentz Tovatt, grön debattör och skribent på supermiljöbloggen replikerar i Svenska Dagbladet:

Idag släpper Timbro en rapport som de har döpt till Svensk vindkraft – 215 miljarder senare, och som presenteras på Brännpunkt. Statsvetaren och opinionsanalytikern Per Nilsson har ”kartlagt den ekonomiska och klimatmässiga konsekvensen av en vindkraftsutbyggnad i Sverige”. Detta stämmer tyvärr inte. Nilsson har istället konsekvent förvanskat information och dragit medvetet felaktiga slutsatser i syfte att svartmåla vindkraften som en ineffektiv och dyr energikälla.

Läs hela