2012-08-07

Externa nyheter

Debatt: Ska Kronoberg ta del av vindkraftsjobben?

Vindkraften har byggts ut kraftigt under de senaste åren i Sverige. Under 2011 producerade vindkraften mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Nu visar en ny rapport från konsult­företaget WSP att vindkraftens samlade bidrag till den svenska ekonomin både är väsentlig och ökande. Kronoberg ligger i dag på plats 18 bland Sveriges 21 län när det gäller hur mycket vindkraft som är installerad. Kommer Kronoberg att ta del av de nya jobb som den fortsatta utbyggnaden av vindkraften kommer att leda till?

Läs hela