2012-08-11

Externa nyheter

Debatt: Ska Norrbotten ta del av vindkraftsjobben?

Krister Poole Jönsson, vice president och Lisa Ekstrand, policy specialist, båda Vestas Northern Europe AB, skriver på debatt i Piteå Tidning.

Vindkraften har byggts ut kraftigt under de senaste åren i Sverige. Under 2011 producerade vindkraften mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Nu visar en ny rapport från konsultföretaget WSP att vindkraftens samlade bidrag till den svenska ekonomin både är väsentlig och ökande. Norrbotten ligger i dag på plats tio bland Sveriges 21 län när det gäller hur mycket vindkraft som är installerad. Kommer Norrbotten att ta del av de nya jobb som den fortsatta utbyggnaden av vindkraften kommer att leda till?

Läs hela