2012-08-10

Externa nyheter

Debatt: Ska Sörmland säga nej till nya jobb från vindkraften?

Vindkraften har byggts ut kraftigt under de senaste åren i Sverige. Under 2011 producer­ade vindkraften mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Nu visar en ny rapport från konsultföretaget WSP att vindkraftens samlade bidrag till den svenska ekonomin både är väsentlig och ökande. Sörmland ligger i dag på plats 19 bland Sveriges 21 län när det gäller hur mycket vindkraft som är installerad. Kommer Sörmland att ta del av de nya jobb som den fortsatta utbyggnaden av vindkraften kommer att leda till?

Läs hela