2016-02-15

Externa nyheter

Debatt: Slopa effektskatten och höj kärnavfallsavgiften

Lämna skendebatten om att effektskatten bär skulden till kärnkraftens lönsamhetsproblem. Fasa i stället ut den och se till att kärnkraften betalar fullt ut för sina miljökostnader. Och fokusera i stället på att utveckla ett helt förnybart elsystem. Så bör Energikommissionens underlag till uppgörelse se ut, skriver Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen.

Läs hela