2017-12-04

Externa nyheter

Debatt: Slopa kommunvetot mot vindkraftverk

När gamla system ska ersättas bör det ske med ny fossilfri kraft. Här spelar vindkraften en viktig roll, men det kommunala vetot mot vindkraft fördyrar och försvårar, skriver Johan Söderström, Palle Borgström, Pernilla Winnhed och Svante Hagman.

Läs mer här