2011-11-02

Externa nyheter

Debatt: Sluta klaga på elområden – äg din egen el i stället

 På debattsida i Blekinge Läns Tidning skriver Linda Burenius Magnusson, vd O2:s vindkraftskooperativ: Den 1 november delades Sverige in i fyra elområden, vilket ger högre el-priser i Blekinge. Därmed blir det ännu mer lönsamt att bli egen elproducent. Genom att äga andelar i vindkraft kan man halvera sitt elpris och samtidigt göra en miljöinsats som slår det mesta.

Läs hela