2021-02-19

Externa nyheter

Debatt: Slutreplik: Vindkraft ger jobb och inflyttning

Vindkraftcentrum.se gör mindre sammanställningar för vad som sker på orter i samband med vindkraftsutbyggnaden. Vi skulle också gärna se mer kunskap om effekterna och välkomnar mer forskning på området.

Läs hela repliken på Östersunds Posten