2012-04-10

Externa nyheter

Debatt: Solen är en guldgruva som kan ge oss energi för alltid

På DN debatt skriver Christian Azar,  professor Energi och Miljö, Chalmers tekniska högskola:

Solrevolutionen tar fart. Nu sås fröna till den industriella revolution som kan ta oss ur klimatkrisen. Utvecklingen av sol- och vindenergi går snabbare än vad de flesta kunnat förutse. Expansionen motsvarar sammantaget den årliga tillväxten av kärnkraftsel under kärnkraftens glada dagar på 70-talet. Solenergianläggningar på några procent av världens öknar skulle räcka för att klara välfärden för 10 miljarder människor.

Läs hela