2012-11-17

Externa nyheter

Debatt: Solenergi från Sahara kan lösa elförsörjningen

 

 

 

 I Dagens Nyheter, på debatt,  skriver Johan Rockström, Anders Wijkman och Karl-Erik Lagerlöf.

Kring Medelhavet finns både människor och naturresurser som kan bidra till att lösa den europeiska krisen. Solenergi från Sahara kan enligt forskarna förse Europa med all el vi behöver. Vad som fattas är ett kraftfullt ledarskap som kopplar ihop åtgärder mot arbetslöshet med energi- och klimatfrågan, skriver tre miljödebattörer.

Läs hela