2011-10-25

Externa nyheter

Debatt: Spetsutbildning fortsatt möjlig

Lage Hortlund (M), skriver på debatt i Norra Västerbotten: I Piteå kan ett kluster av kemisk industri byggd på skog, biobränsle och vindkraft växa fram. Vi måste satsa på kunskap som Piteborna kan få nytta av i framtiden, allra helst på ämnen som kemi och fysik, vilka anknyter till den lokala arbetsmarknaden. Sådana spetsutbildningar är fortsatt möjliga att genomföra.

Läs hela